മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യം നടത്തിയ Quarentine Frames Short Film Contest

മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യം
 നടത്തിയ  Quarentine Frames
Short Film Contest


ഒന്നാം സമ്മാനം "അദൃശ്യ കരങ്ങൾ" സെൻറ് തോമസ് മാർത്തോമാ യുവജനസഖ്യം കൈതക്കുഴി


രണ്ടാം സമ്മാനം. "ഫീനിക്സ്" ഇമ്മാനുവേൽ മാർത്തോമ്മാ യുവജനസഖ്യം,മുണ്ടയ്ക്കൽ


മൂന്നാം സമ്മാനം " LAFE" കുവൈത്ത് മാർത്തോമാ യുവജനസഖ്യം

വിജയികൾക്ക്  Qadosh Media യുടെ ആശംസകൾ...!!!
#stay_safe
#stay_creative
#we_will_overcome